Povijest društva

Dobrovoljno vatrogasno društvo Mladost je osnovano 10. listopada 1971. godine.

Prema sačuvanom zapisniku sa sastanka, članovi inicijativnog odbora bili su: Ivica Batina, Vesna Batina, Silvestar Batina, Marija Antičević, Frane Biočić, Vesna Far, Ivo Miolin, Tonči Kompara, Đuro Šečer, Mate Šunjić, Mladenka Kučić.